Cíle vyučování matematice

  • Milan Hejný

Abstrakt

Příspěvek se zabývá autorovým pojetím cílů vyučování matematice. Autor formuluje čtyři: vztah žáka k matematice a kauzálnímu kritickému myšlení vůbec, schopnosti sociální,schopnosti kognitivní, meta-kognitivní, znalosti. Právě znalostem, resp. jejich kvalitě je věnován zbytek článku. Na několika konkrétních příkladech autor ukazuje, jak je možné sledovat kvalitu žákova porozumění matematice. Poznatek, který je ve vědomí žáka kauzálně propojen na další poznatky a/nebo na životní zkušenosti, nazývá autor znalostí nebo poznatkem organickým. Znalost, která je propojena na životní zkušenosti žáka, nazývá sémanticky ukotvenou. Znalost, která je propojena na jiné matematické poznatky žáka, nazývá strukturálně ukotvenou. Poznatek, který takové ukotvení postrádá, nazývá formální.  Jestliže navíc nositel formálního poznatku odmítá nabídku získat pro poznatek porozumění, mluví o poznatku silně formálním

Publikováno
2019-09-13
Sekce
Původní odborné články