Zipfův zákon a další mocninné zákony

  • Luděk Spíchal Česká lesnická akademie Trutnov

Abstrakt

Článek se zabývá Zipfovým zákonem, který byl popsán jako vztah mezi pořadím a četností slov v literárních dílech. Po krátkém připomenutí historických souvislostí následují příklady jak z oblasti literatury, tak z dostupných statistik obyvatelstva. Na závěr ukážeme, že mocninné zákony jsou běžným fenoménem nejen v literatuře, ale také v biologických či ekonomických vědách.

Publikováno
2020-06-22
Sekce
Původní odborné články