Každý se může naučit matematiku na vysoké úrovni: Důkaz z neurověd, který by měl změnit způsob, jakým učíme

  • Kateřina Erlebachová
  • Jo Boaler

Abstrakt

Tento článek si klade za cíl upozornit učitele, speciální pedagogy a širokou veřejnost na fakt, že matematiku může zvládnout každý, ačkoliv se rodíme s jiným potenciálem. Úvod je zmíněn příklad Nicholase Letchforda, který i přes své problémy dosáhl v matematice velmi dobrých výsledků. Článek své tvrzení opírá o tři nová zjištění z oblasti neurověd. Za prvé, naše mozky mají nemírnou schopnost růst a měnit, což je podpořeno výzkumem mozků řidičů černých taxíků v Londýně. Druhou oporou je fakt, že dlouhé bádání a usilování o pochopení vede k hlubšímu pochopení a není znakem slabosti. Třetí důležitou oblastí neurověd je nový důkaz, který ukazuje, že když pracujeme na matematickém problému, je v mozku zapojeno pět různých cest, včetně dvou vizuálních. Multidimenzionální přístup k matematice tedy rozvíjí produktivnější a silnější spojení v mozku.

Publikováno
2019-09-13
Sekce
Původní odborné články