Prostředí Abaku jako nástroj pro rozvoj myšlenky aditivní triády

Autoři

  • Karolína Mottlová FZŠ prof. Otokara Chlupa

Abstrakt

Příspěvek seznamuje čtenáře s termínem aditivní triáda. Učiteli přináší náměty aktivit a úloh z didaktického prostředí Abaku, které pomohou žákovi s představou konvenčního zápisu rovnosti, jeho levo-pravým čtením a aplikací komutativního zákona. Pro konkrétní představu jsou předloženy analýzy žákovských řešení, které vychází z diplomové práce.

Publikováno

2021-06-14

Číslo

Sekce

Metodické náměty