Koronamatika – výuka matematiky během distanční výuky očima žáků

Autoři

  • Gabriela Novotná Katedra matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK

Abstrakt

Článek popisuje výuku matematiky z pohledu žáků několika základních škol v Praze v reakci na pandemii koronaviru SARS-CoV-2, tedy během distanční výuky spojené s uzavřením škol. Zabývá se tím, jak změny vnímají samotní žáci, a otázkou, zda má změna stylu výuky vliv na vnímání kvality jejich porozumění matematice. Bylo zjišťováno i to, zda žáci se ztrátou prezenční výuky začali vyhledávat individuální doučování matematiky, či zda na něj začali nahlížet jinak než v době prezenční výuky.

 

Publikováno

2021-06-14

Číslo

Sekce

Původní odborné články