Jak to vlastně je?

Trojúhelník

Autoři

  • František Kuřina Univerzita Hradec Králové

Abstrakt

V tomto článku si na úvahách o trojúhelníku uvědomíme, že nepanuje vždy shoda např. v definicích pojmů nebo ve způsobech řešení úloh. Toto poznání je pro vzdělávací praxi důležité: žák může správně, i když netradičně, odpovědět na otázku „Co je to trojúhelník?“, mnohé úlohy můžeme řešit různými způsoby.

Biografie autora

František Kuřina, Univerzita Hradec Králové

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UHK

Publikováno

2021-02-01