Jak to vlastně je? Čísla a množiny

Autoři

  • František Kuřina
  • Naďa Vondrová Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Abstrakt

Autoři se zamýšlejí nad pojmem číslo a nad číselnými obory, a to z hlediska didaktického. Blíže se věnují pojmu přirozené číslo, desetinné číslo a zlomek. S oporou o učebnice diskutují o vhodnosti vymezení těchto pojmů. 

 

Pozn. Při tisku se do článku omylem dostal špatný znak pro číslo 5 v klínovém písmu. Znak by měl sestávat ze tří klínků, pod nimiž jsou v mezerách dva klínky.

 

Publikováno

2021-03-31