Jak to vlastně je? Nekonečno

Autoři

  • František Kuřina Univerzita Hradec Králové
  • Naďa Vondrová

Abstrakt

Autoři se zamýšlejí nad pojmem nekonečno, a to z hlediska pochopení tohoto pojmu u žáků základní a střední školy. Přinášejí příklady potenciálního a aktuálního nekonečna a upozorňují na problematiku nekonečně malých veličin. Pozornost věnují i nekonečným množinám v aritmetice a geometrii.

Biografie autora

František Kuřina, Univerzita Hradec Králové

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UHK

Publikováno

2021-06-14