Editorial

Autoři

  • Jana Příhonská, doc.RNDr., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Abstrakt

Úvodník.

Biografie autora

Jana Příhonská, doc.RNDr., Ph.D., Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra matematikya didaktiky - *Tajemnice katedry *Garant Bc kombinovaného studia *Výuka didaktických předmětů - , Elementární aritmetika pro učitele 1. st., Metody řešení problémů, Základy kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky pro učitele 1. st., Kapitoly z didaktiky, Afinní geometrie *Kurzy pro DVPP *Organizace didaktických seminářů *Zaměření na využití moderních výkových metod - zejména ICT a aplikaci metod teorie grafů ve výuce na ZŠ a SŠ *Tutor distančního vzdělávání

Publikováno

2021-06-14