Jak viktoriánský polyhistor objevil korelační analýzu

Autoři

  • Petr Emanovský Univerzita Palackého

Klíčová slova:

Korelační analýza, regrese, Galton

Abstrakt

Regresní a korelační analýza patří mezi nejčastěji používané metody statistického zpracování dat. Objev této metody je spojen se jménem geniálního myslitele 19. století  Francise Galtona. Článek je zaměřen na život a dílo tohoto významného vědce a zejména na přiblížení jeho myšlenek při tvorbě základních pojmů regresní a korelační analýzy.

Publikováno

2022-09-02

Číslo

Sekce

Původní odborné články