Několik poznámek k mohutnosti množin

Autoři

  • Dalibor Martišek UM FSI VUT v Brně

Klíčová slova:

Konečná množina, Nekonečná množina, Bijekce, Ekvivalence množin, Kardinální číslo

Abstrakt

Text je stručným přehledem nejdůležitějších vlastností nekonečných množin, mimo jiné vyvrací omyl publikovaný v článku Kuřina & Vondrová: Nekonečno, jak to vlastně je,  UM 2003. "Zip Petera Zamarovského" není bijekcí mezi (0;1)x(0;1) a (0;1), ale pouze injekcí, tudíž ekvivalenci množiny všech bodů čtverce a úsečky nedokazuje. V článku je naznačen jiný důkaz.   

Publikováno

2022-09-02

Číslo

Sekce

Původní odborné články