Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti

Autoři

  • Daniela Bímová Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Technická univerzita v Liberci, Studentská, 461 17, Liberec 1 1402/2,
  • Jiří Břehovský Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzita v Liberci.

Klíčová slova:

rovinná představivost, didaktické pomůcky, 3D tisk, GeoGebra

Abstrakt

V příspěvku jsou představeny náměty několika úloh k procvičování jak dvou typů geometrických binárních operací, přesněji sjednocení a průniku rovinných bodových množin, tak i názvů mnohoúhelníků různých tvarů, které uvažujeme právě za ony rovinné bodové množiny. K hledání požadovaných řešení zmiňujeme možnosti využití nejen dílků průmyslově vyráběných stavebnic, vytvořených papírových či foliových modelů, ale také dynamického geometrického softwaru GeoGebra, anebo speciálně vytvořených rovinných obrazců pomocí 3D tisku. Zadávané úlohy mají potenciál k rozvoji rovinné a postupně také prostorové představivosti žáků.

Publikováno

2023-01-09

Číslo

Sekce

Metodické náměty