Jak by finanční gramotnost rozvíjel Pacioli?

Autoři

  • Petr Čechák Pedagogická fakulta Karlovy univerzity

Klíčová slova:

Pacioli, finanční gramotnost, finanční vzdělávání, účetnictví, chyba, rovnice

Abstrakt

Článek představuje stať Particularis de Computis et Scripturis, kterou publikoval renesanční profesor matematiky Luca Pacioli a která je dodnes považována za první text systematicky se věnující účetnictví. Cílem článku však není pouze shrnout hlavní myšlenky tohoto pojednání, ale na jejich základě zkonstruovat úvahu o tom, jak by Pacioli rozvíjel finanční gramotnost žáků. Z článku vyplývá, že Pacioliho text lze i v dnešní době považovat za zajímavý inspirační zdroj pro práci pedagoga, který se problematice finančního vzdělávání věnuje.

Publikováno

2023-07-14

Jak citovat

Čechák, P. (2023). Jak by finanční gramotnost rozvíjel Pacioli?. Učitel Matematiky, 31(2), 97-108. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/2255

Číslo

Sekce

Původní odborné články