Žák s dyslexií a jeho potíže s násobením přirozených čísel

Autoři

  • Jitka Panáčová Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Klíčová slova:

specifické poruchy učení, násobení přirozených čísel, násobilka, případová studie.

Abstrakt

Cílem článku je představit na vybrané případové studii potíže, se kterými se mohou žáci 1. stupně se specifickými poruchami učení potýkat v matematice, a poukázat na to, jak může být pro ně náročné zvládnout operaci násobení přirozených čísel v oboru malé násobilky. Jedná se o problematiku z oblasti didaktiky matematiky a v článku ji níže uvádíme do souvislosti se specifickými poruchami učení. Vybraná případová studie ilustrující tuto problematiku by se mohla stát inspirativní a užitečnou pro učitele 1. stupně ZŠ a konzultanty v oblasti vzdělávání.

Biografie autora

Jitka Panáčová, Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Odborný asistent

Katedra matematiky PdF MU v Brně

Publikováno

2023-07-14

Jak citovat

Panáčová, J. (2023). Žák s dyslexií a jeho potíže s násobením přirozených čísel. Učitel Matematiky, 31(2), 109-121. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/2634

Číslo

Sekce

Původní odborné články