Sedm mýtů a realita naší školy

Recenze knihy Sedm mýtů o vzdělávání Daisy Christodoulou (2022), Praha: EDUkační LABoratoř.

Autoři

  • František Kuřina Univerzita Hradec Králové

Klíčová slova:

vzdělávání, škola, mýty, revize RVP

Abstrakt

Recenze knihy, která pojednává o těchto mýtech: 1. Fakta brání porozumění. 2. Výuka vedená učitelem je pasivní. 3. Jednadvacáté století vše zásadně mění. 4. Vše se dá jednoduše vyhledat. 5. Měli bychom vyučovat dovednosti přenositelné napříč obory. 6. Projekty a žákovské aktivity jsou nejlepším způsobem, jak se učit. 7. Výuka znalostí je indoktrinace.

Biografie autora

František Kuřina, Univerzita Hradec Králové

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UHK

Publikováno

2023-07-14

Jak citovat

Kuřina, F. (2023). Sedm mýtů a realita naší školy : Recenze knihy Sedm mýtů o vzdělávání Daisy Christodoulou (2022), Praha: EDUkační LABoratoř. Učitel Matematiky, 31(2), 148-157. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/2640