Pozvánka na konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let

Jak dělají matematiku jinde?

Autoři

  • Magdalena Krátká Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

Klíčová slova:

konference, výuka matematiky, 2. stupeň ZŠ, alternativní prostředí

Abstrakt

Pozvánka na celostátní konferenci učitelů matematiky zaměřená na žáky 2. stupně základní školy, přechod mezi 1. a 2. stupněm a přechod mezi základní a střední školou.

Biografie autora

Magdalena Krátká, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

Katedra matematiky

Přírodovědecká fakulta 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Publikováno

2023-07-14

Jak citovat

Krátká, M. (2023). Pozvánka na konferenci Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let: Jak dělají matematiku jinde?. Učitel Matematiky, 31(2), 158. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/3027

Číslo

Sekce

Krátká sdělení