Virtuální pitvy a jejich akceptace studenty učitelství biologie v České republice
PDF

Jak citovat

Havlíčková, V., Bílek, M., & Šorgo, A. (2018). Virtuální pitvy a jejich akceptace studenty učitelství biologie v České republice. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.1037

Abstrakt

Virtuální pitva, tedy počítačová simulace jako alternativa reálné pitvy, jen pozvolna nachází své místo ve výuce biologie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu. To prokázalo především mnoho zahraničních studií, jejichž analýzou jsme se zabývali v přehledové studii, a které se staly základem pro navazující dotazníkové šetření, zjišťující postoje studentů učitelství biologie k využívání reálných a virtuálních pitev v České republice. Cílem dotazníkového šetření byla především identifikace postojů budoucích učitelů biologie k virtuálním a reálným pitvám, míry zkušeností s těmito výukovými aplikacemi a preferencí vůči výběru použitých postupů. Analýzou získaných informací bylo zjištěno, že studenti mají prozatím zkušenosti spíše s pitvou reálnou, ve svých postojích ale více preferují využívání virtuálních pitev, i když nechtějí ze své výuky reálné pitvy zcela eliminovat.

https://doi.org/10.14712/18047106.1037
PDF

Reference

Arora, L. & Sharma, B.R. (2011). Assessment of role of dissection in anatomy teaching from the perspective of undergraduate students: A qualitative study. Ibnosina Journal of Medicine & Biomedical Sciences, 3(2), 59–65.

Balcombe, J. (1997). Student/teacher conflict regarding animal dissection. The American Biology Teacher, 59(1), 22–25.

Balcombe, J. (2000). The use of animals in higher education: problems, alternatives & recommendations, 1st ed. Washington, DC: Humane Society Press, Public policy series (Humane Society Press).

Balcombe, J. (2001). Dissection: The scientific case for alternatives. Journal of Applied Animal Welfare Science, 4(2), 117–126.

Barr, G. & Herzog, H. (2000). Fetal pig: The high school dissection experience. Society & Animals, 8(1), 53–69.

DeHoff, M. E., Clark, K. L. & Meganathan, K. (2011). Learning outcomes and student-perceived value of clay modelling and cat dissection in undergraduate human anatomy and physiology, AJP. Advances in Physiology Education, 35(1), 68–75.

Fančovičová, J., Prokop, P. & Lešková, A. (2013). Perceived disgust and personal experiences are associated with acceptance of dissections in schools. Eurasia Journal of Mathematics. Science, 9(9), 311–318.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. 3rd ed. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications.

Hasan, T. (2011). Is dissection humane? Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 4(0), 4.

Havlíčková, V. & Bílek, M. (2015). Pitvy a pitevní alternativy ve výuce biologie, lékařských a veterinárních oborů – z výsledků výzkumných studií. Paidagogos, 2, 107–145. Dostupné z http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=6.

Holstermann, N., Grube, D. & Bögeholz, S. (2009). The influence of emotion on students’ performance in dissection exercises. Journal of Biological Education, 43(4), 164–168.

Janštová, V. (2017). Invertebrate dissections can motivate pupils towards studying biology. In M. Rusek, D. Stárková & I. B. Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV. (pp. 25–31). Prague: Charles University, Faculty of Education.

Lombardi, S.A., Hicks, R. E., Thompson, K.V. & Marbach-Ad., G. (2014). Are all hands-on activities equally effective? Effect of using plastic models, organ dissections, and virtual dissections on student learning and perceptions. Advances in Physiology

Education, 38(1), 80–86.

Millett, K. & Lock, R. (1992). GCSE students’ attitudes towards animal use: some implications for biology/science teachers. Journal of Biological Education, 26(3), 204–208.

Mulu, A. & Tegabu, D. (2012). Medical students’ attitudinal changes towards cadaver dissection: a longitudinal study. Ethiopian Journal of Health Sciences, 22(1), 51–58.

Oakley, J. (2009). Under the knife: Animal dissection as a contested school science activity. Journal for Activist Science and Technology Education, 1(2), 59–67.

Oakley, J. (2012). Science teachers and the dissection debate: Perspectives on animal dissection and alternatives. International Journal of Environmental & Science

Education, 7(2), 253–267.

Oakley, J. (2013). “I didn’t feel right about animal dissection”: Dissection objectors share their science class experiences. Society & Animals, 21(4), 360–378.

Ondrová, R. (2012). Využití pitev bezobratlých živočichů ve výuce biologie na středních školách. Diplomová práce, Praha.

Pawlina, W. & Lachman, N. (2004). Dissection in learning and teaching gross anatomy: rebuttal to McLachlan. The Anatomical Record Part B: The New Anatomist, 281(1), 9–11.

Predavec, M. (2001). Evaluation of E-Rat, a computer-based rat dissection, in terms of student learning outcomes. Journal of Biological Education, 35(2), 75–80.

Prokop, P., Fančovičová, J. & Kubiatko, M. (2009). Vampires are still alive: Slovakian students’ attitudes toward bats. Anthrozoös, 22(1), 19–30.

Randler, C., Hummel, E. & Wurst-Ackermann, P. (2013). The influence of perceived disgust on student’s motivation and achievement. International Journal of Science Education, 35(17), 2839–2856.

Strauss, R.T. & Kinzie, M. B. (1991). Hi-Tech alternatives to dissection. The American Biology Teacher, 53(3), 154–158.

Špernjak, A. & Šorgo, A. (2017). Dissection of Mammalian organs and opinions about it among lower and upper secondary school students. CEPS Journal: Center for Educational Policy Studies Journal, 7(1), 111–130. Retrieved from

http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj 7 1/pp 111-130.pdf.

Theoret, C. L., Carmel, É. N. & Bernier, S. (2007). Why dissection videos should not replace cadaver prosections in the gross veterinary anatomy curriculum: Results from a comparative study. Journal of veterinary medical education, 34(2), 151–156.

Tomažič, I., Pihler, N. & Strgar, J. (2017). Pre-service Biology teachers’ reported fear and disgust of animals and their willingness to incorporate live animals into their live animals into their teaching through study years. Journal of Baltic Science Education,

(3), 337–349.

Valliyate, M., Robinson, N. G. & Goodman, J. R. (2012). Current concepts in simulation and other alternatives for veterinary education: a review. Veterinarni Medicina, 57(7), 325–337.

Svoboda zvířat: Organizace na ochranu zvířat. (2011). Výsledky průzkumu ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech prováděných na školách. Dostupné z http://www.svobodazvirat.cz/novinky/vysledky-pruzkumu-ohledneproblematiky-

pokusu-a-pitev-na-zviratech-provadenych-na-skolach.htm.