Tvoření úloh a jejich implementace jako obousměrný proces: Případ učitelů mateřských škol
PDF (English)

Jak citovat

Tsamir, P., Tirosh, D., Levenson, E., Barkai, R., & Tabach, M. (2014). Tvoření úloh a jejich implementace jako obousměrný proces: Případ učitelů mateřských škol. Scientia in Educatione, 5(2), 30-39. https://doi.org/10.14712/18047106.115

Abstrakt

Článek ukazuje, jaký vliv může mít další vzdělávání učitelů zaměřené na tvorbu úloh na jejich znalosti a praxi. Jsou představeny konkrétní principy tvoření úloh pro mateřské školy a tyto principy jsou ilustrovány na příkladech. Učitelé si vybírali několik úloh, které použili s jednotlivými dětmi ve svých třídách mateřských škol; implementace úloh byla nahrávána na video a analyzována při společných setkáních. Také setkání byla nahrávána na video a proběhla jejich kvalitativní analýza. Výsledky ukazují, že učitelé v  mateřských školách pozorněji sledovali znalosti svých žáků i charakteristiky úloh. To jim umožnilo upravit úlohy tak, aby směřovaly ke konkrétním matematickým konceptům.
https://doi.org/10.14712/18047106.115
PDF (English)

Reference

BaroodyA. J. (1987). Children's Mathematical Thinking: A Developmental Framework for Preschool, Primary, and Special Education Teachers. New York: Teachers College.

Gelman, R., and Gallistel, C. (1978). The child’s understanding of number. Cambridge: Harvard University Press.

Henningsen, M. & Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28(5), 524-549.

Israel national mathematics preschool curriculum (INMPC) (2008). Retrieved April 7, 2009, from http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/Math1.pdf

Nicol, C. and Crespo, S. (2006) Learning to teach with mathematics textbooks: how preservice teachers interpret and use curriculum materials. Educational Studies in Mathematics, 62(3), 331–355.

Swan, M. (2007). The impact of task-based professional development on teachers’ practices and beliefs: a design research study. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 217-237.

Tirosh, D., Tsamir, P., Levenson, E., Tabach, M., & Barkai, R. (2011). Prospective and practicing preschool teachers' mathematics knowledge and self-efficacy: Identifying two and three dimensional figures. 17th MAVI (Mathematical Views) Conference. Bochum, Germany. Retrieved May 7, 2012 from http://www.ruhr-uni-bochum.de/ffm/Lehrstuehle/Roesken/maviarticles.html

Watson, A. & Mason, J. (2006). Seeing an exercise as a single mathematical object: Using variation to structure sense-making. Mathematical Thinking and Learning, 8(2), 91-111.

Watson, A., & Sullivan, P. (2008). Teachers learning about tasks and lessons. In D. Tirosh, & T. Wood (Eds), Tools and resources in mathematics teacher education (pp. 109-135). Sense Publishers: Rotterdam.