Termín „evoluce“ a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie
PDF

Jak citovat

Müllerová, L. (2015). Termín „evoluce“ a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in Educatione, 6(1), 40-79. https://doi.org/10.14712/18047106.120

Abstrakt

Studium evoluce a evolučních mechanismů zahrnuje několik odlišných přístupů a v důsledku toho je pojem evoluce definován různými způsoby nebo je zaměňován s jinými pojmy, jako například přírodní výběr nebo Darwinova teorie. Diference v užívání daných pojmů však může vést z hlediska vzdělávání k mnohým miskoncepcím. Proto je vhodné ověřit, zda učebnice žákům poskytují prostor se v dané problematice orientovat.
Předmětem výzkumu jsou pojmy „evoluce, „evoluční teorie, „biologická evoluce, „Darwinova teorie a „přírodní výběr vyskytující se v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Do výzkumu je zahrnuto celkem 32 učebnic. Hlavním cílem je určení četnosti uvedených pojmů v učebnicích a následně prostřednictvím obsahové analýzy definic porovnání konkrétních předem stanovených výrazů v dané definici. Definice pojmů „evoluce, „evoluční teorie a „biologická evoluce jsou dále konfrontovány s obsahem definic evolučních biologů, a zároveň je za pomoci hierarchické shlukové analýzy znázorněna jejich vzájemná podobnost.

Výsledky výzkumu ukazují, že v českých učebnicích se nejčastěji vyskytuje pojem „Darwinova teorie a v britských učebnicích pojem „přírodní výběr. Z hlediska podobnosti definic zkoumaných pojmů je zjištěno, že definice „evoluce, „biologická evoluce a „evoluční teorie jsou v českých i britských učebnicích poměrně různorodé na rozdíl od definic evolučních biologů, kde jsou přes určitou variabilitu obsahy definic nápadně podobnější. Na základě obsahové analýzy jsou shrnuty a představeny takové výrazy, které se zdají zásadní pro porozumění dané definici či takové, které se mohou  jevit jako určitý faktor ovlivňující vznik žákovských miskoncepcí. V případě definic pojmu „evoluce je zjištěno, že české učebnice vystihují „evoluci většinou jako „vývoj organismů nebo „vznik nových druhů. Britské učebnice obsahují především „změnu organismů v průběhu času a definice evolučních biologů zahrnují nejčastěji „změnu genů v populaci.

https://doi.org/10.14712/18047106.120
PDF

Reference

Cunningham, D. L. & Wescott, D. J. (2009). Still More “Fancy” and “Myth” than “Fact” in Students’ Conceptions of Evolution. Evolution: Education and Outreach, 2(3), 505–517.

Curriculum for Excellence. (2013). Scotland. Dostupné z http://www.sqa.org.uk/files ccc/CfE CourseSpec N5 Sciences Biology.pdf

Curtis, H. & Barnes, N. S. (1989). Biology, 5th ed. Worth Publishers.

Darwin, C. R. (1859). On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray.

Darwin, C. R. (1871). The descent of man, and selection in relation to sex. Vol. 1. London: John Murray.

Darwin, C. R. (2006). O původu člověka. Praha: Academia. Přeloženo z anglického originálu 1871.

Darwin, C. R. (2007). O vzniku druhů přírodním výběrem. Praha: Academia. Přeloženo z anglického originálu 1859.

Dobzhansky, T. H., Sinnott, E. W. & Dunn, L. C. (1952). Principle of genetics. 4th. ed. McGraw-Hill: London.

Dobzhansky, T. (1970). Genetics of the Evolutionary Process. New York and London: Columbia Univerzity Press.

Ehrlich, P. R. & Holm, R. W. (1963). The Process of Evolution. New York: McGraw-Hill.

Endler, J. A. (1986). Natural selection in the wild. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fisher, R. A. (1930). The genetical theory of natural selection. Oxford: Clarendon Press.

Flegr, J. (2005). Evoluční biologie. Praha: Academia.

Futuyma, D. J. (1998). Evolutionary Biology. 3rd ed., Sunderland: Sinauer Associates.

Gould, S. J. (1981). Evolution as Fact and Theory. Discover, 2(5), 34–37.

Gould, S. J. (2002). What Does the Dreaded ‘E’ Word Mean Anyway? In I Have Landed: The End of a Beginning in Natural History. New York: Harmony Books.

Huxley, J. (1953). Evolution in action. Harper & Brothers: New York.

Lenski, R. E. (2000). Evolution: Fact and Theory. American Institute of Biological Sciences. Dostupné z http://www.actionbioscience.org/evolution/lenski.html

Li, W. H. (1997). Molecular Evolution. Sunderland: Sinauer Associates.

Mayr, E. (1982). The Growth of Biological Thought. Cambridge (MA): The Belknap Press of Harvard University Press.

Mayr, E. (1988).Toward a New Philosophy of Biology. Cambridge: Harvard University Press.

Mead, L. S. & Scott, E. C. (2010a). Problem concepts in evolution part I: purpose and design. Evolution Education and Outreach, 3, 78–81.

Mead, L. S. & Scott, E. C. (2010b). Problem concepts in evolution part II: cause and chance. Evolution Education and Outreach, 3, 261–264.

Miller, S. J. (1953). A production of amino acids under possible primitive earth conditions. Science, 117, 528.

Moody, D. E. (1996). Evolution and the Textbook Structure of Biology. Science Education UO, (4), 395–418. John Wiley & Sons, Inc.

Moran, L. A. (2006) What is evolution? Dostupné z http://bioinfo.med.utoronto.ca/Evolution by Accident/What Is Evolution.html

Müllerová, L. (2012). Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol. Scientia in educatione, 3(2), 33–64.

Müllerová, L. (in prep.). Interpretace evoluční tematiky na českých školách. Manuscript in preparation.

National Curriculum. (2013). England. Dostupné z https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/239134/

SECONDARY national curriculum - Science.pdf

Osborn, H. F. (1918). The origin and evolution of life: On the theory of action, reaction and interaction of energy. London: G. Bell and Sons.

Oparin, A. I. (1938). The Origin of Life. New York: Macmillan.

Ostwald, W. (1910). Natural Philosophy. New York: Henry Holt.

Rámcově vzdělávací program. (2010). Česká republika. Dostupné z

http://www.nuv.cz/file/133

Rámcově vzdělávací program. (2007). Česká republika. Dostupné z

http://www.nuv.cz/file/159

Rector, M. A., Nehm, R. H. & Pearl, D. (2013). Learning the Language of Evolution: Lexical Ambiguity and Word Meaning in Student Explanations. Research in Science Education, 43, 1 107–1 133.

Snustad, D. P. & Simmons, M. J. (2003). Principles of Genetics. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons.

Spencer, H. (1862). A System of Synthetic Philosophy. London: Williams & Norgate.

Strickberger, M. W. (1996). Evolution. Jones and Boston: Bartlett Publishers.

Thomson, K. S. (1982). The meanings of evolution. American Scientist, 70, 529–531.

White, J., Tollini, C. D. Collie, W. A., Strueber, B. M., Strueber, L. H. & Ward, J. W. (2009). Evolution and University-level Anthropology Textbooks: The “Missing Link”? Evolution: Education and Outreach, 2(4), 722–737.

Wilkins, J. (2001). Defining Evolution. National Center for Science Education, 21, 29–37.

Wilson, E. O. (1992). The Diversity of Life. Cambridge: Belknap Press.

Zillmer, H. J. (1998). Darwins Irrtum. München: Herbig.

National Curriculum. (2013). England. Dostupné z

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/239134/

SECONDARY national curriculum - Science.pdf