Proč a jak vyučovat dějiny vědy?
Poupová Scied 10(1) 2019

Jak citovat

Poupová, J. (2019). Proč a jak vyučovat dějiny vědy?. Scientia in Educatione, 10(1), 4-16. https://doi.org/10.14712/18047106.1299

Abstrakt

Studie upozorňuje na přínos, který může mít začlenění dějin vědy do školní výuky. Sleduje historii výuky dějin vědy od prvních náznaků z Anglie 2. poloviny 19. století přes dobu jejího rozkvětu v poválečných letech až po její proniknutí do kurikulárních dokumentů řady evropských zemí na sklonku 20. století. Uvádí také hlavní mezníky ve výuce dějin vědy v Česku a shrnuje argumenty, kterými se obhajovalo zavádění výuky dějin vědy (například lepší poznání povahy vědy nebo zlidštění odtažitého světa vědy). Na příkladu dějin biologie hodnotí vyzkoušené metody jejich výuky (například využívání případových studií, životopisů či původních vědeckých textů). Blíže posuzuje výhody a nevýhody konstruktivistického a instrumentálního způsobu výuky dějin biologie a navádí učitele, jak ve výuce využít silné stránky obou přístupů.

https://doi.org/10.14712/18047106.1299
Poupová Scied 10(1) 2019

Reference

AAAS. (2017). About project 2061. Dostupné z https://www.aaas.org/program/project2061/about

Barth, M. (1999). Dějin vědy na střední škole: zkušenosti z mé třídy a úvahy o jejich zařazení do vzdělávání učitelů. Dějiny věd a techniky, 32(1), 37–48.

Baumel, H.B. & Berger, J. J. (1973). Biology: Its people and its papers. Washington, DC: National Science Teachers Association. Dostupné z https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED089954.pdf

Brock, W. H. & Jenkins, E.W. (2014). Frederick W. Westaway and science education: an endless quest. In M.R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (2359–2382). Dordrecht: Springer.

Cavicchi, E.M. (2008). Historical experiments in students’ hands: Unfragmenting science through action and history. Science & Education, 17, 717–749. Dostupné z https://doi.org/10.1007/s11191-006-9005-2

Conant, J.B. (1947). On understanding science: An historical approach. New Haven, CT: Yale University Press.

DeBoer, G. E. (2014). Joseph J. Schwab: His work and his legacy. In M.R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (2433–2458). Dordrecht: Springer.

Dibattista, L. & Morgese, F. (2014). Incoporation of HPS/NOS content in school and teacher education programmes in Europe. In M.R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (2083–2117). Dordrecht: Springer.

Eichman, P. (1996). Using history to teach biology. The American Biology Teacher, 58(4), 200–204. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/4450124?seq=1&cid=pdfreference#references tab contents

Fajkus, B. (1998). Význam filosofie a metodologie vědy pro studium dějin vědy a techniky. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 157 (16–22). Praha: NTM.

Folta, J. (1996). Dějiny vědy a techniky. Výuka na českých a slovenských vysokých školách. Rozpravy NTM 140. Praha: NTM.

Folta, J. (1998a). Výuka dějinám věd a techniky. In J. Folta, Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 157 (69–74). Praha: NTM.

Folta, J. (1998b). 70 let organizování historiků vědy a techniky. In J. Folta, Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 157 (5–6). Praha: NTM.

Folta, J. (2004). Desetiletí vytváření výzkumného oddělení pro dějiny techniky a exaktních věd Národního technického muzea (1993–2003). In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 12. 21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 189 (5–6). Praha: NTM.

Gruber, J. (2002). Některé aspekty výuky dějin techniky na střední odborné škole. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 9. 19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 175 (59–62). Praha: NTM.

Hájková, J. (2017). Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. Scientia in educatione, 8(2), 1–13.

Dostupné z https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/758/465

Heilbron, J. L. (1999). Ponaučení z výuky dějinám věd. Dějiny věd a techniky, 32(1), 5–18.

Hellberg, J. & Rychtera, J. (2003). Místo historie chemie v učebních plánech pregraduální učitelské přípravy s ohledem na její profesionalizační funkci. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 11. 20. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 182 (87–91). Praha: NTM.

Holton, G. (2003). What historians of science and science educators can do for one another. Science & Education, 12(7), 603–616. Dostupné z https://doi.org/10.1023/A:1025675922918

Horner, J.K. & Rubba, P. (1978). The myth of the absolute truth. The Science Teacher, 45(1), 29–30.

Hyna, A. (2001). Dějiny vědy a techniky ve výuce učitele historie. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 8. 17. a 18. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 170 (97–105). Praha: NTM.

Jenkins, E.W. (2014). E. J. Holmyard and the historical approach to science teaching. In M. R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (2381–2432). Dordrecht: Springer.

Jílek, T. & Mach, P. (2002). K výuce dějin vědy a techniky na základních a středních školách. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 9. 19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 175 (63–64). Praha: NTM.

Karpenko, V. (1997). Výuka dějin chemie na vysokých školách. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 3. Rozpravy NTM 145 (121–125). Praha: NTM.

Klopfer, L.E. & Cooley, W.W. (1963). The history of science cases for high schools in the development of students’ undestanding of science and scientists. Journal of Research in Science Teaching, 1(1), 33–47. Dostupné z https://doi.org/10.1002/tea.3660010112

Leite, L. (2002). History of science in science education: Development and validation of a checklist for analysing the historical content of science textbooks. Science & Education, 11(4), 333–359. Dostupné z https://doi.org/10.1023/A:1016063432662

Lederman, N.G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 331–359. Dostupné z https://doi.org/10.1002/tea.3660290404

Matthews, M.R. (2011). Teaching the philosophical and worldview components of science — some considerations. In P.V. Kokkotas, K. S. Malamitsa & A.A. Rizzaki (Eds.), Adapting historical knowledge production to the classroom (3–16). Rotterdam: Sense Publishers.

McComas, W. F. (2014a). History of science and the future of science education. A typology of approaches to history of science in science instruction. In P.V. Kokkotas, K. S. Malamitsa & A. A. Rizzaki (Eds.), Adapting historical knowledge production to the classroom (37–55). Rotterdam: Sense Publishers.

McComas, W. F. (2014b). Nature of science in the science curriculum and in teacher education programs in the United States. In M.R. Matthews (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (1993–2023). Dordrecht: Springer.

Metz, D. (2014). The history and philosophy of science in science curricula and teacher education in Canada. In M.R. Matthews (Ed.), International Handbook of research in history, philosophy and science teaching (2025–2043). Dordrecht: Springer.

Monk, M. & Osborne, J. (1997). Placing the history and philosophy of science on the curriculum: A model for the development of pedagogy. Science Education, 81(4), 405–424. Dostupné z https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199707)81:4<405::AIDSCE3>3.0.CO;2-G

Potůček, J. (1998). Historie matematiky a školská matematika. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 157 (59–65). Praha: NTM.

Poupová, J. (2018). Výuka o vědě a jejích dějinách: Česko versus Západ. Orbis scholae, 12(1), 1–17. Dostupné z https://doi.org/10.14712/23363177.2018.281

Rasmussen, C. S. (2007). The history of science as a tool to identify and confront pseudo-science. Journal of Chemical Education, 84(6), 949–951. Dostupné z https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p949

Rozhoň, V. (2002). Pár poznámek k problematice výuky dějin vědy a techniky na SŠ. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 9. 19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 175 (65). Praha: NTM.

Rudge, D.W. & Howe, E. M. (2009). An explicit and reflective approach to the use of history to promote understanding of the nature of science. Science & Education, 18(5), 561–580. Dostupné z https://doi.org/10.1007/s11191-007-9088-4

Sjøberg, S. & Schreiner, C. (2010). The ROSE project: An overview and key findings. Dostupné z http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreineroverview-2010.pdf

Strouhal, E. (1998). Poučení z dějin medicíny neuškodí. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 157 (84). Praha: NTM.

Šindelář, J. (2001). Výuka dějin veterinární medicíny v ČR a v zahraničí. In J. Folta (Ed.), Dějiny vědy a techniky 8. 17. a 18. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky. Rozpravy NTM 170 (117–118). Praha: NTM.

Walker, R. (1993). Historical Science Experiments on File. New York: Fact on File, Inc.

Wang, H.A. & Marsh, D. D. (2002). Science instruction with a humanistic twist: Teachers’ perception and practice in using the history of science in their classrooms. Science & Education, 11(2), 169–189. Dostupné z https://doi.org/10.1023/A:1014455918130

Wieder, W. (2006). Science as story communitating the nature of science through historical perspectives on science. American Biology Teacher, 68(4), 200–205. Dostupné z https://doi.org/10.1662/0002-7685(2006)68[200:SASCTN]2.0.CO;2