Víceznačné termíny ve středoškolských přírodovědných předmětech
PDF

Klíčová slova

víceznačnost (termínů)
homonymie
polysémie
přírodovědná terminologie
středoškolské učebnice language ambiguity (multivalent terms)
homonymy
polysemia
scientific terminology
high school textbooks

Jak citovat

Poupová, J. (2024). Víceznačné termíny ve středoškolských přírodovědných předmětech. Scientia in Educatione, 15(1), 80-95. https://doi.org/10.14712/18047106.3106

Abstrakt

Článek pojednává o víceznačných termínech ve středoškolském přírodovědném učivu. Existence homonymních a polysémních termínů působí obtíže v mezioborové komunikaci, ve škole může být zdrojem žákovských miskoncepcí. Článek předkládá soupis jednoslovných víceznačných termínů tak, jak je uvádějí přehledové středoškolské učebnice chemie, biologie a fyziky. Jejich výčet není vzhledem k úzce vymezeným kritériím dlouhý, přesto dokládá rozmanitost víceznačných termínů, a to jak z hlediska jejich původu, tak dotčeného tématu (mezioborová i vnitrooborová víceznačnost). Ačkoli má řada těchto termínů pro středoškolského žáka pouze okrajový význam a jejich záměna je nepravděpodobná, vypovídají o rozšířenosti víceznačnosti v přírodovědné terminologii. Článek proto nabízí doporučení, jak by měl učitel k víceznačné terminologii přistupovat.

https://doi.org/10.14712/18047106.3106
PDF

Reference

Andariana, A., Zubaidah, S., Mahanal, S., & Suarsını, E. (2020). Identification of biology students’ misconceptions in human anatomy and physiology course through three-tier diagnostic test. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(3), 1071–1085. https://doi.org/10.17478/jegys.752438

Bidnenko, N. (2014). Interscientific homonymy as one of the common linguistic processes in terminology. Mova i kuľtura, 17(1), 282–288.

Bujalkova, M., & Dzuganova, B. (2015). English and Latin corpora of medical terms — a comparative study. International Journal of Humanities Social Sciences Education, 2(12), 82–91.

Calvert, E. S. (1956). Technical terms in science and technology. The American Journal of Psychology, 69(3), 476–479.

Carlisle, J. F., & Katz, L. A. (2006). Effects of word and morpheme familiarity on reading of derived words.Reading and Writing, 19(7), 669–693. https://doi.org/10.1007/s11145-005-5766-2

Cervetti, G. N., Hiebert, E. H., Pearson, P. D., & McClung, N. A. (2015). Factors that influence the difficulty of science words. Journal of Literacy Research, 47(2), 153–185. https://doi.org/10.1177/1086296X15615363

Coxhead, A. (2000). A new academic word list. TESOL quarterly, 34(2), 213–238. https://doi.org/10.2307/3587951

Crouch, C. H., & Heller, K. (2014). Introductory physics in biological context: An approach to improve introductory physics for life science students. American Journal of Physics, 82(5), 378–386. https://doi.org/10.1119/1.4870079

Čechová, M., Dokulil, M., Hrbáček, J., Hlavsa, Z., & Hrušková, Z. (2011). Čeština – řeč a jazyk. SPN.

Drozdíková, A., & Nemcová, M. (2019). Možnosti použitia pojmových máp pri odhaľovaní nesprávneho chápania chemických pojmov na strednej škole. Biologie – Chemie – Zeměpis, 28(2), 19–28. https://doi.org/10.14712/25337556.2019.2.3

Fletcher-Wood, H. (2021). Responzivní výuka. Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Universum.

Flood, W. E. (1960). Scientific words, their structure and meaning. Oldbourne.

Goliášová, M. (2023). Eponyma ve slovní zásobě českého jazyka [Diplomová práce, Masarykova univerzita]. http://is.muni.cz/auth/th/af3bs/Diplomova prace - Marcela Goliasova.pdf

Grinev-Griniewicz, S. (2016). Polysemy in language and thought. Crossroads. A Journal of English Studies, 1(12), 19–30. https://doi.org/10.15290/cr.2016.12.1.02

Groves, F. H. (2016). A longitudinal study of middle and secondary level science textbook vocabulary loads. School Science and Mathematics, 116(6), 320–325. https://doi.org/10.1111/ssm.12183

Hadinugrahaningsih, T., Rahmawati, Y., & Suryani, E. (2022). An analysis of preservice chemistry teachers’ misconceptions of reduction-oxidation reaction concepts. JOTSE: Journal of Technology and Science Education, 12(2), 448–465. https://doi.org/10.3926/jotse.1566

Hanson, R., Sam, A., & Antwi, V. (2012). Misconceptions of undergraduate chemistry teachers about hybridisation. African Journal of Educational Studies in Mathematics and Sciences, 10(1), 45–54.

Hegazy, A. A., & Al-Rukban, M. O. (2012). Hymen: facts and conceptions. The Health, 3(4), 109–115.

Hladká, Z. (2017a). Víceznačnost. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/VÍCEZNAČNOST

Hladká, Z. (2017b). Homonymie. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/HOMONYMIE

Hodges, K. E. (2008). Defining the problem: terminology and progress in ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 6(1), 35–42. https://doi.org/10.1890/060108

Cheong, I. P. A., Treagust, D., Kyeleve, I. J., & Oh, P. Y. (2010). Evaluation of students’ conceptual understanding of malaria. International Journal of Science Education, 32(18), 2497–2519. https://doi.org/10.1080/09500691003718014

Chrzanowski, M. M., Grajkowski, W., Zuchowski, S., Spalik, K., & Ostrowska, E. B. (2018). Vernacular misconceptions in teaching science — types and causes. Journal of Turkish Science Education, 15(4), 29–54.

Jelínek, J., & Zicháček, V. (2006). Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc.

Jenkins, J. R., & Dixon, R. (1983). Vocabulary learning. Contemporary Educational Psychology, 8(3), 237–260. https://doi.org/10.1016/0361-476X(83)90016-4

Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A., & McDermott, L. C. (2017). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical optics. Research in Science & Technological Education, 35(2), 238–260. https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1310094

Keeley, P. (2012). Misunderstanding misconceptions. Science Scope, 35(8), 12–15.

Klepousniotou, E. (2002). The processing of lexical ambiguity: Homonymy and polysemy in the mental lexicon. Brain and Language, 81(1–3), 205–223. https://doi.org/10.1006/brln.2001.2518

Kunt, H. (2016). Investigating science student teachers’ ideas about function and anatomical form of two human sensory organs, the eye and the ear. International Journal of Environmental and Science Education, 11(5), 535–542. https://doi.org/10.12973/ijese.2016.406a

Lahlou, H., & Abdul Rahim, H. (2020). The influence of prior knowledge on learning Scientific Terminology: A corpus-based cognitive linguistic study of acceleration in Arabic and English. AWEJ for Translation & Literary Studies, 4(1), 148–160. https://doi.org/10.24093/awejtls/vol4no1.12

Liu, Y., Medlar, A., & Glowacka, D. (2022). Lexical ambiguity detection in professional discourse. Information Processing & Management, 59(5), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.103000

Lukša, T¸ ., Radanoviš, I., Garašiš, D., & Periš, M. S. (2016). Misconceptions of primary and high school students related to the biological concept of human reproduction, cell life cycle and molecular basis of heredity. Journal of Turkish Science Education, 13(3), 143–160. https://doi.org/10.12973/tused.10176a

Mandíková, D., & Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido.

Maroneze, B. O. (2022). The polysemy of Portuguese ‘gema’ (gem; egg yolk; bud) in diachrony. GTLex Uberlˆandia, 8(1), 2–10. https://doi.org/10.14393/Lex-v8a2022/23-2

Metelcová, T. (2019). Indikace miskoncepcí žáků v přírodovědných předmětech [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/105307/120321767.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Miléř, T. (2017). Physics misconceptions due to the historical development of physics concepts and terminology. In J. Válek, & P. Marinič (Eds.), Didaktická konference Brno (pp. 94–101). PedF MUNI. https://www.muni.cz/en/research/publications/1410400

Miléř, T. (2022). Teplo nebo energie? Poznámky k slovnímu vyjadřování v termodynamice. In O. Kéhar (Ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky (s. 130–136). Západočeská univerzita v Plzni.

Osborne, J. (2002). Science without literacy: A ship without a sail? Cambridge Journal of Education, 32(2), 203–218. https://doi.org/10.1080/03057640220147559

Pavlátová, V. (2019). Využití pojmových map s následným rozhovorem jako výzkumného nástroje při hledání žákovských miskoncepcí. Envigogika, 14(1), 1–15. https://doi.org/10.14712/18023061.591

Peciar, Š. (1980). Vzťah polysémie a homonymie. Slovo a slovesnost, 41(2), 86–92.

Pleskalová, J. (2017). Eponym. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/EPONYM

Quílez, J. (2019). A categorisation of the terminological sources of student’s difficulties when learning chemistry. Studies in Science Education, 55(2), 121–167. https://doi.org/10.1080/03057267.2019.1694792

Quílez, J., & Quílez-Díaz, A. (2016). Clasificación y análisis de los problemas terminológicos asociados con el aprendizaje de la química: obstáculos a superar. Revista Eureka sobre Ense˜nanza y Divulgación de las Ciencias, 13(1), 20–35. https://doi.org/10498/18011

Ratnawati, R., & Sulastri, S. (2019). An analysis on students’ ability in distinguishing polysemy and homonymy. In E. Kurniawan, A. A. Danuwijaya, M. Zifana & L. Hakim (Eds.), Eleventh Conference on Applied Linguistics (pp. 344–348). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/conaplin-18.2019.280

Rector, M. A., Nehm, R. H., & Pearl, D. (2013). Learning the language of evolution: lexical ambiguity and word meaning in student explanations. Research in Science Education, 43(1), 1107–1133. https://doi.org/10.1007/s11165-012-9296-z

Rosenthal, D. P., & Sanger, M. J. (2012). Student misinterpretations and misconceptions based on their explanations of two computer animations of varying complexity depicting the same oxidation – reduction reaction. Chemistry Education Research and Practice, 13(4), 471–483. https://doi.org/10.1039/C2RP20048A

Rozsypal, S. et al. (2012). Nový přehled biologie. Scientia.

Ryan, J. N. (1985a). The language gap: Common words with technical meanings. Journal of Chemical Education, 62(12), 1098–1099. https://doi.org/10.1021/ed062p1098

Ryan, J. N. (1985b). The secret language of science or, radicals in the classroom. The American Biology Teacher, 47(2), 91. https://doi.org/10.2307/4447957

Sadler, P. M., & Sonnert, G. (2016). Understanding misconceptions: Teaching and learning in middle school physical science. American Educator, 40(1), 26–32.

Sánchez-González, J. R. (2020). Hemi- and homonyms in the big data era. Diversity, 12(12), 472–479. https://doi.org/10.3390/d12120472

Schwarz, Z. J. (2002). Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy. TDKIV.

Sivle, A. D., & Aamodt, T. (2019). A dialogue-based weather forecast: Adapting language to end-users to improve communication. Weather, 74(12), 436–441. https://doi.org/10.1002/wea.3439

Slisko, J., & Dykstra Jr, D. I. (1997). The role of scientific terminology in research and teaching: is something important missing? Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 34(6), 655–660. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199708)34:6¡655::AID-TEA7¿3.0.CO;2-M

Soeharto, S., Csapó, B., Sarimanah, E., Dewi, F. I., & Sabri, T. (2019). A review of students’ common misconceptions in science and their diagnostic assessment tools. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 8(2), 247–266. https://doi.org/10.15294/jpii.v8i2.18649

Sochová, Z. (1965). Některé novinky v současné slovní zásobě. Naše řeč, 48(4), 199–205.

Southard, K., Wince, T., Meddleton, S., & Bolger, M. S. (2016). Features of knowledge building in biology: Understanding undergraduate students’ ideas about molecular mechanisms. CBE — Life Sciences Education, 15(1), 247–266. https://doi.org/10.15294/jpii.v8i2.18649

Spuzic, S., Abhary, K., Stevens, C., Fabris, N., Rice, J., & Nouwens, A. (2005). Contribution to cross-disciplinary lexicon. In D. Radcliffe & J. Humphries (Eds.), Proceedings of the 2005 ASEE/AaeE 4th Global colloquium on engineering education (pp. 1–10). Australasian Association for Engineering Education. https://hdl.handle.net/10018/3787

Starý, K., & Rusek, M. (2019). Rozvoj mezipředmětových vztahů ve škole. PedF UK.

Staver, J. R., & Lumpe, A. T. (1995). Two investigations of students’ understanding of the mole concept and its use in problem solving. Journal of Research in Science Teaching, 32(2), 177–193. https://doi.org/10.1002/tea.3660320207

Strömdahl, H. (2007). Critical features of word meaning as an educational tool in learning and teaching natural sciences. In L. Taxén (Ed.), The 13th international conference on thinking (pp. 181–218). Linköping University.

Strömdahl, H. R. (2012). On discerning critical elements, relationships and shifts in attaining scientific terms: The challenge of polysemy/homonymy and reference. Science & Education, 21(1), 55–85. https://doi.org/10.1007/s11191-010-9335-y

Suprapto, N. (2020). Do we experience misconceptions? An ontological review of misconceptions in science. Studies in Philosophy of Science and Education, 1(2), 50–55. https://doi.org/10.46627/sipose.v1i2.24

Svoboda, E., Lepil, O., Bartuška, K., Bednařík, M., & Široká, M. (2019). Přehled středoškolské fyziky. Prometheus.

Špičáková, P. (2018). Prekoncepty dětí o oběhové soustavě. [Bakalářská práce, UTB ve Zlíně] http://hdl.handle.net/10563/43906

Taibu, R., Rudge, D., & Schuster, D. (2015). Textbook presentations of weight: Conceptual difficulties and language ambiguities. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 11(1), 1–20. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.11.010117

Tekkaya, C. (2002). Misconceptions as barrier to understanding biology. Hacettepe Üniversitesi E˘gitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 259–266.

Thompson, F., & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553–559.

Tural, G. (2015). Cross-grade comparison of students’ conceptual understanding with lenses in geometric optics. Science Education International, 26(3), 325–343.

Utamy, V. G., & Rosdiana, L. (2023). Analysis of students’ misconception profile on human respiratory system material using four-tier diagnostic test. INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal, 4(2), 124–137. https://doi.org/10.21154/insecta.v4i2.6929

Vacík, J., Barthová, J., Pacák, J., Strauch, B., Svobodová, M., & Zemánek, F. (1999). Přehled středoškolské chemie. SPN.

Vydra, M., & Kováčik, J. (2024). Visual plant anatomy: From science to education and vice versa. Journal of Biosciences, 49(2), 1–10. https://doi.org/10.1007/s12038-024-00436-9

Wandersee, J. H. (1988). The terminology problem in biology education: A reconnaissance. The American Biology Teacher, 50(2), 97–100.

Williams, H. T. (1999). Semantics in teaching introductory physics. American Journal of Physics, 67(8), 670–680. https://doi.org/10.1119/1.19351

Witteveen, J. (2016). Suppressing synonymy with a homonym: The emergence of the nomenclatural type concept in nineteenth century natural history. Journal of History of Biology, 49(1), 135–189. https://doi.org/10.1007/s10739-015-9410-y

Wynn, A. N., Pan, I. L., Rueschhoff, E. E., Herman, M. A., & Archer, E. K. (2017). Student misconceptions about plants — a first step in building a teaching resource. Journal of Microbiology & Biology Education, 18(1), 1–4. https://doi.org/10.1128/jmbe.v18i1.1253

Yates, T. B., & Marek, E. A. (2014). Teachers teaching misconceptions: A study of factors contributing to high school biology students’ acquisition of biological evolution-related misconceptions. Evolution: Education and Outreach, 7(7), 1–18. https://doi.org/10.1186/s12052-014-0007-2

Yener, Y. (2017). Pre-service science teachers’ cognitive structure about some epidermal structure in plant. Universal Journal of Educational Research, 5(12A), 126–133. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.051319

Zukswert, J. M., Barker, M. K., & McDonnell, L. (2019). Identifying troublesome jargon in biology: Discrepancies between student performance and perceived understanding. CBE — Life Sciences Education, 18(1), 1–12. https://doi.org/10.1187/cbe.17-07-0118