Seznamte se: International Commission on Mathematical Instruction
PDF

Jak citovat

Novotná, J. (2020). Seznamte se: International Commission on Mathematical Instruction. Scientia in Educatione, 2(1), 81-84. https://doi.org/10.14712/18047106.19

Abstrakt

Článek seznamuje čtenáře s International Commission on Mathematical Instruction (ICMI), komisí nevládní mezinárodní neziskové vědecké organizace International Mathematical Union (IMU), jejímž úkolem je podporovat a zlepšovat mezinárodní spolupráci v matematice. Hlavní pozornost je věnována cílům ICMI, její činnosti, spolupráci s přidruženými organizacemi a některým novým projektům směřujícím ke zlepšení vyučování matematice.
https://doi.org/10.14712/18047106.19
PDF