Volba řešitelských strategií v závislosti na věku
PDF

Jak citovat

Eisenmann, P., Přibyl, J., Novotná, J., Břehovský, J., & Cihlář, J. (2017). Volba řešitelských strategií v závislosti na věku. Scientia in Educatione, 8(2), 21-38. https://doi.org/10.14712/18047106.432

Abstrakt

Příspěvek popisuje experiment, který byl součástí dlouhodobého výzkumu Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi. Experiment byl proveden na vzorku celkem 584 respondentů ve věku 11–17 let a mapuje vývoj ve volbě řešitelských strategií matematických úloh u různých věkových skupin žáků. Žákům 6. a 8. ročníku základní školy, I. a III. ročníku střední školy byly předloženy tři úlohy, které se dají efektivně řešit pomocí heuristických strategií. Kromě úspěšnosti řešení úloh byla věnována pozornost také způsobu jejich řešení. Výsledkem experimentu je zjištění, že existují heuristické strategie, které žáci použili při řešení úloh i přesto, že s nimi ve výuce nebyli seznámeni. U některých z nich se jejich výskyt nemění v závislosti na věku.

https://doi.org/10.14712/18047106.432
PDF

Reference

Boček, L. et al. (1993–1999). Matematika pro gymnázia. Praha: Prometheus. Série učebnic pro gymnázia.

Břehovský, J., Eisenmann, P., Ondrušová, J., Přibyl, J. & Novotná, J. (2013). Heuristic strategies in problem solving of 11-12-year-old pupils. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.), Proceedings of Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13 (75–82). Praha: UK.

Bureš, J., Eisenmann, P. & Přibyl, J. (2016). Řešitelský obrázek jako efektivní cesta řešení úloh. Učitel matematiky, 24(2), 80–90.

Cihlář, J. & Zelenka, M. (1998). Matematika pro 8. ročník. Praha: Pythagoras Publishing, a. s.

Eisenmann, P., Novotná, J. & Přibyl, J. (2015). The heuristic strategy Introduction of an auxiliary element. D. Szarková, D. Richtáriková & Ľ. Balko (Eds.), Proceedings of 14th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2015 (232–245). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J. & Břehovský, J. (2015). The development of a culture of problem solving with secondary students through heuristic strategies. Mathematics Education Research Journal, 27(4), 535–562.

Eisenmann, P. & Přibyl, J. (2013). Systematické experimentování ve výuce matematiky. In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (85–93). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

van den Heuvel-Panhuizen, M., Kolovou, A., & Robitzsch, A. (2013). Primary school students’ strategies in early algebra problem solving supported by an online game. Educational Studies in Mathematisc, 84(3), 281–307.

Ho, S. T. & Lowrie, T. (2014). The model Metod: Students´performance and its effectiveness. The Journal of Matehematical Behavior, 35, 87–100.

Iliada, E., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Kolovou, A. (2009). Exploring strategy use and strategy flexibility in non-routine problem solving by primary school high achievers in mathematics. ZDM The International journal on Mathematics Education, 41(5), 605–618.

Ishida, J. (2002): Students’ evaluation of their strategies when they find several solution methods. The Journal of Matehematical Behavior, 21(1), 49–56.

Jiang, Ch., Hwang, S. & Cai, J. (2014). Chinese and Singaporean sixth-grade students’ strategies for solving probléme about speed. Educational Studies in Mathematics, 87(1), 27–50.

Maláč, J. & Kurfürst, J. (1981). Zajímavé úlohy z učiva matematiky ZŠ. Praha: SPN.

Molnár, J. et al. (1998–2001). Matematika 6–9: Učebnice s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. Série učebnic pro základní školy.

Novotná, J., Eisenmann, P. & Přibyl, J. (2015). Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 8 (1), 15–23.

Odvárko, O. et al. (1985–1988). Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť 1.–6. část. Praha: SPN. Série učebnic pro střední odborné školy.

Pólya, G. (2004). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method (Expanded Princeton Science Library ed.). Princeton: Princeton University Press.

Přibyl, J. & Eisenmann, P. (2014). Properties of problem solving strategies. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (Eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014 (623–630). Prague: Czech University of Life Sciences.

Přibyl, J. & Ondrušová, J. (2014). Zavedení pomocného prvku – užitečná heuristická strategie. Matematika, fyzika, informatika, 23 (2), 95–105.

Půlpán, Z. et al. (2007–2010). Matematika 6–9. Praha: SPN. Série učebnic pro základní školy.

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, and Sense-Making in Mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (334–370). New York: Macmillan.