Vyučovanie fyziky v kontexte záľub študentov
PDF (English)

Jak citovat

Chalupková, S., & Demkanin, P. (2013). Vyučovanie fyziky v kontexte záľub študentov. Scientia in Educatione, 2(1), 15-22. https://doi.org/10.14712/18047106.51

Abstrakt

Každý mladý človek má veľa záľub. Podobne ako vo všetkých činnostiach, aj tu využíva fyzikálne zákonitosti, či už cielene, alebo mimovoľne. Článok sa zaoberá jednou z možností ako využiť poznatky získané v mimoškolskom prostredí vo vyučovaní fyziky na gymnáziu. Študentom sme zadali úlohu: napísať referát a pripraviť si prezentáciu o ich voľno časovej aktivite. Záľuba zohrávala úlohu sprostredkovateľa medzi fyzikou a príjemne stráveným voľným časom. Po skončení všetkých prezentácií bol zadaný dotazník. Ten poukazuje na fakt, že študentov bavilo pripravovať si vlastné referáty, bol to obohacujúci proces pre nich, avšak študenti si nie sú istí, či ich referát bol užitočný aj pre ostatných spolužiakov.
https://doi.org/10.14712/18047106.51
PDF (English)

Reference

AROCA, S. C., SCHIEL, D., SILVA, C. C. Fun and interdisciplinary day time astrophysical activities. Physics Education, 2008, vol. 43, no. 6, p. 613–619.

BENNETT, J. Teaching and learning science. London : Continuum, 2003.

BRAUND, M., REISS, M. Towards a more authentic science curriculum: the contributions of out-of-school learning. International Journal of Science Education, 2006, vol. 28, no. 12, p. 1 373–1 388.

CHALUPKOVÁ, S. The use of out-of-school knowledge in physics education. In 17th Conference of Slovak Physicists: Proceedings – CD. Bratislava : FMFI UK, 2009, p. 85–86.

DEMKANIN, P. Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2008, roč. 37, č. 2, s. 54–62.

HOFFMANN, L., HAUSLER, P., LANGEHEIME, R., ROST, J., SIEVERS, K. A typology of students’ interest in physics and the distribution of gender and age within each type. International Journal of Science Education, 1996, vol. 20, no. 2,

p. 223–238.

JENKINS, E. W. The student voice in science education: Research and issues. Journal of Baltic science education, 2005, vol. 7, no. 1, p. 22–30.

LAVONEN, J., JUUTI, K., BYMAN, R., MEISALO, V. How we can make upper secondary school physics interesting for students? Giornale di Fisica, 2006, vol. 47, no. 1, p. 41–52.

LUNDIN, M., LINDAHL, M. Experiences and their role in science education. Journal of Baltic science education, 2005, vol. 7, no. 1, p. 31–39.

WALTNER, Ch., WIESNER, H., RACHEL, A. Physics in context — a means to encourage student interest in physics. Physics Education, 2007, vol. 42, no. 5, p. 502–507.