Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice
PDF

Jak citovat

Prášilová, J., Kameníček, J., & Klečková, M. (2014). Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice. Scientia in Educatione, 5(1), 50-59. https://doi.org/10.14712/18047106.66

Abstrakt

Předložený článek prezentuje pedagogický výzkum, konkrétně jeho část, která je zaměřená na zařazování moderních i již historických průmyslových výrob chemických látek do výuky chemie na gymnáziích v České republice. Data, která jsou v článku diskutována, vycházejí z obsahové analýzy učebnic chemie používaných na gymnáziích a z dotazníkového šetření uskutečněného v letech 2010 a 2011 mezi učiteli chemie na vybraných gymnáziích v ČR. Testování byla podrobena možná souvislost mezi učivem uvedeným v  učebnicích chemie a prezentováním tématu učiteli chemie ve výuce.
https://doi.org/10.14712/18047106.66
PDF

Reference

Amann, W. & Eisner, W. et al. (1998). Chemie pro střední školy 2a. Praha: Scientia.

Banýr, J. & Beneš, P. et al. (1995). Chemie pro střední školy. Praha: SPN.

Čajan, M., Kameníček, J., Klanicová, A., Klečková, M., Prášilová, J., Šindelář, Z. & Štosová, T. (2013a). Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čajan, M., Kameníček, J., Klanicová, A., Klečková, M., Křikavová, R., Šindelář, Z., Šrajbr, D. & Štosová, T. (2013b). Vybraná témata pro výuku chemie: 3. část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čipera, J. et al. (1974). Chemie pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN.

Čtrnáctová, H. & Banýr, J. (1997). Historie a současnost výuky chemie u nás. Chemické listy, 91(1), 59–65.

Eisner, W. et al. (1996). Chemie pro střední školy 1a. Praha: Scientia.

Eisner, W. et al. (1997). Chemie pro střední školy 1b. Praha: Scientia.

Honza, J. & Mareček, A. (2002). Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Honza, J. & Mareček, A. (1998). Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Huvarová, M. & Klečková, M. (2011). Nejpoužívanější středoškolské učebnice chemie na gymnáziích v ČR. Biologie–chemie–zeměpis: Časopis pro výuku na základních a středních školách, 20(3x), 301–305.

Chráska, M. (1998). Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Palečková, J. et al. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Palečková, J. et al. (2010). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Palečková, J. & Tomášek, V. et al. (2013). Hlavní zjištění PISA 2012: Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce.

Prášilová, J. (2010). Elektronický dotazník. Dostupný z: http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC1zVkhMbzFuTlMzaHdvVWljNExjWkE6MA

Prášilová, J. & Kameníček, J. (2011a). Výroba cukru – souvislosti s obecnými fyzikálně-chemickými principy. Biologie–chemie–zeměpis: Časopis pro výuku na základních a středních školách, 20(3x), 99–103.

Prášilová, J. & Kameníček, J. (2011b). Selected industrial technologies in the teaching — the analysis of chemistry books for secondary schools. In Z. Beníčková, M. Mĺkva & Z. Slivová (Eds.), Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. [CD-ROM].

Prášilová, J. & Kameníček, J. (2012). Výuka průmyslových technologií na gymnáziích v České republice. In I. Plucková & J. Šibor (Eds.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie (126–133). Brno: Masarykova univerzita.

Prášilová, J. & Kameníček, J. (2013). Vybrané kapitoly z průmyslové chemie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Skripta.

Rimarčík, M. (2000a). Chí-kvadrát test nezávislosti. Štatistický navigátor. Dostupné z: http://rimarcik.com/navigator/chi2.html

Rimarčík, M. (2000b) Kontingenčné koeficienty. Štatistický navigátor. Dostupné z: http://rimarcik.com/navigator/ds2n.html#kk

Šrámek, V. & Kosina, L. (1996). Obecná a anorganická chemie. Olomouc: FIN.

Švandová, V., Štosová, T., Kameníček, J., Prášilová, J., Husárek, J., Šindelář, Z. & Klečková, M. (2012). Vybraná témata pro výuku chemie: 1. část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Vacík, J. et al. (1984). Chemie pro gymnázia I. (obecná a anorganická). Praha: SPN.

Vosolsobě, J. & Smékal, F. (1986). Chemická výroba pro 3. ročník gymnázií. Praha: SNTL.