Coding Scheme for Assessment of Students’ Explanations and Predictions

Abstrakt

In the process of analyzing students’ explanations and predictions for interaction between brightness enhancement film and beam of white light, a need for objective and reliable assessment instrumentarose. Consequently, we developed a codingscheme that was mostly inspired by the rubrics for self-assessment of scientific abilities. In the paper we present the grading categories that were integrated in the coding scheme, and descriptions of criteria used for evaluation of students work. We report the results of reliability analysis of new assessment tool and present some examples of its application.
https://doi.org/10.14712/18047106.742
PDF (English)

Reference

Duschl, R.A., Schweingruber, H. A. & Shouse, A.W. (2007). Taking science to school:

Learning and teaching science in grades K-8. Washington, DC: National Academies

Press.

Etkina, E., Van Heuvelen, A., White-Brahmia, S., Brookes, D. T., Gentile, M.,

Murthy, S., Rosengrant, D. & Warren, A. (2006). Scientific abilities and their

assessment. Phys. Rev. Spec. Top., 2, 020103.

Etkina, E., Karelina, A. & Ruibal-Villasenor, M. (2008). How long does it take? A study

of student acquisition of scientific abilities. Phys. Rev. Spec. Top., 4, 020108.

Etkina, E., Karelina, A., Murthy, S. & Ruibal-Villasenor, M. (2009). Using action

research to improve learning and formative assessment to conduct research. Phys. Rev.

Spec Top., 5, 010109.

Giere, R. N. (1997). Understanding scientific reasoning. 4th edition. Orlando: Harcourt

Brace College Publishers.

GojkoËsek, M., Sliško, J. & Planinšič, G. (2013). Do learning activities improve students’

ability to construct explanatory models with a prism foil problem? CEPS Journal, 3(3),

–28. Available at http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj 3 3/cepsj pp 9-28 Gojkosek.pdf

Planinšič, G. & Gojkošek, M. (2011). Prism foil from an LCD monitor as a tool for

teaching introductory optics. Eur. J. Phys., 32(2), 601–613.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).