Polyvalentní úlohy v matematice

Autoři

  • Libuše Samková

Abstrakt

Příspěvek představuje úlohy otevřené ve smyslu otevřeného přístupu k matematice a jejich podtyp zvaný polyvalentní úlohy. Na základě formálního vymezení obou typů úloh text uvádí několik ilustračních příkladů v podobě slovních úloh a v podobě obrázku Concept Cartoons. Každý ilustrační příklad je opatřen stručným rozborem otevřenosti úlohy; jedna slovní úloha a obrázek ve formátu Concept Cartoons jsou rozebrány podrobně. Na základě uvedených rozborů navrhuji rozšíření původního vymezení polyvalentní úlohy.

Reference

Dabell, J., Keogh, B. & Naylor, S. (2008). Concept Cartoons in Mathematics Education (CD-ROM). Sandbach: Millgate House Education.

Hellmig, L. (2010). Effective `blended’ professional development for teachers of mathematics: Design and evaluation of the „UPOLA“-program. In Proceedings of CERME 6 (1694-1703). Lyon: INRP.

Koman, M. & Tichá, M. (1997). Jak v matematice zvládají žáci zkoumání situací z praxe. Matematika – fyzika – informatika, 7(1), 2-12.

Nohda, N. (2000). Teaching by open-approach method in Japanese mathematics classroom. In Proceedings of PME 24, Vol. 1 (39-53). Hiroshima: Hiroshima University.

Pehkonen, E. (Ed.) (1997). Use of open-ended problems in mathematics classroom. Helsinki: Helsinki University.

Samková, L. (2016). Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky matematiky. Scientia in educatione, 7(2), 71-99. Dostupné z http://scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/254/315

Samková, L. (2017). Badatelské úlohy ve vyučování matematice. In Sborník 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (116-131). České Budějovice: Jihočeská univerzita. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~upvm/2017/wp-content/ uploads/2018/02/Sbornik_UPVM_2017.pdf

Samková, L. (2018). Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu. Studia Paedagogica, 23(3), v tisku.

Samková, L., Hošpesová, A. & Tichá, M. (2016). Role badatelsky orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 66(5), 549-569. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11619&lang=cs

Publikováno

2020-01-10

Číslo

Sekce

Původní odborné články