Kalaha jako didaktická pomůcka

Autoři

  • Karel Pastor Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky

Abstrakt

Článek představuje hru Kalaha a ukazuje, jak je možné ji při vyučování matematiky na 1. stupni, popřípadě v mateřské škole nebo v rodině, použít. První okruh her vychází přímo z pravidel této staré deskové hry a slouží k procvičování kombinatorického uvažování. Druhý okruh her pak slouží k nácviku numerace a procvičování základních numerických operací. Podobně jako šachová hra, má hra Kalaha bohatou historii, seznámením s touto hrou je tak možné přispět k mezipředmětovým vztahům matematiky a vlastivědy (resp. její dějepisné části).

Biografie autora

Karel Pastor, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky

Katedra matematiky, Docent

Publikováno

2020-01-10

Číslo

Sekce

Původní odborné články