Učit matematiku a fyziku na gymnáziu v rámci jednoho celku?

Autoři

  • Břetislav Fajmon Katedra matematiky, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 603 00 Brno

Abstrakt

Tento článek navazuje na problematiku představenou v článku (Fajmon, 2018a) a zabývá se kvalitativním zpracováním ankety (Výsledky ankety, 2018) názorů na myšlenku, zda by bylo možné na gymnáziu (či jiné střední škole) s rozšířenou výukou matematiky (zahrnující komplexní čísla, analytickou geometrii v prostoru, diferenciální a integrální počet) vyučovat předměty matematika a fyzika v rámci jednoho provázaného celku (osnova pro prvních 180 hodin tohoto celku je nastíněna ve (Fajmon, 2018b).

Biografie autora

Břetislav Fajmon, Katedra matematiky, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 603 00 Brno

odborný asistent matematiky

Publikováno

2020-01-10

Číslo

Sekce

Krátká sdělení