Apolloniova úloha v cyklografické metodě

Autoři

  • Jitka Panáčová Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Abstrakt

Práce se zabývá základními problémy cyklografické zobrazovací metody (bijektivní zobrazení množiny všech bodů rozšířeného euklidovského prostoru na množinu všech orientovaných kružnic – cyklů – vlastní roviny tohoto prostoru). Shrnuje dále aplikaci této metody na řešení planimetrických úloh z geometrie orientovaných kružnic a v závěru zachycuje stručně její historický vývoj.

Biografie autora

Jitka Panáčová, Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Odborný asistent

Katedra matematiky PdF MU v Brně

Publikováno

2020-01-10

Číslo

Sekce

Původní odborné články