Interaktívne aplikácie pre výučbu sčítania a odčítania

Autoři

  • Milan Pokorný Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta
  • Dušan Holý Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta

Abstrakt

Článok sa zaoberá efektívnou integráciou moderných technológií do vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl. Autori článku charakterizujú interaktívne aplikácie, ktoré sú primárne určené na nácvik sčítania a odčítania. Tieto aplikácie, ktoré sú vhodné najmä pre žiakov prvého a druhého ročníka základnej školy, môžu byť využívané počas vyučovacích hodín matematiky v kombinácii s interaktívnou tabuľou, ale najmä pre samostatnú prácu žiakov, či už v rámci vyučovacích hodín, školských klubov detí alebo domácej prípravy na vyučovanie.

Reference

MALATINSKÁ, S., POKORNÝ, M., HÍC, P. Efficiency of Blended Learning in Teaching Mathematics at Primary School. Advances in Education Research, vol. 85, 2015, s. 6-11. ISBN 978-1-61275-118-4, ISSN 2160-1070

VOŠTINÁR, P. Using App Inventor for creating educational applications. Edulearn17 Proceedings. Barcelona, 2017, s. 10128-10133. ISBN 978–84–697–3777–4.

ŽILKOVÁ, K. Prednosti a riziká vzdelávania prostredníctvom e-learningového kurzu manipulačná geometria. XXVI. Didmattech 2013: New Technologies in Science and Education: International scientific and professional conference. University of West Hungary, Györ, 2014, pp. 222-227. ISBN 978-963-334-184-1.

Publikováno

2020-01-10

Číslo

Sekce

Původní odborné články