Kalkulativní úlohy jako nástroj diagnostiky

Autoři

  • Jana Slezáková Katedra matematiky a didaktiky matematiky, UK Praha, PedF,
  • Darina Jirotková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Klíčová slova:

aditivní triáda, aditivní kvadriáda, diagnostika řešení žáka, gradační parametry úloh, kalkulativní úloha, modelování čísel, modelování adivních operací, příčina chyby, reedukace

Abstrakt

Cílem článku je ukázat učitelům jednu z možností, jak diagnostikovat znalosti žáků 1. stupně ZŠ v oblasti kalkulativních dovedností. Diagnostika je důležitý prvek formativního hodnocení ve vyučování (nejen) matematice. Pro mnohé překvapivě mohou jako nástroj diagnostiky sloužit i tzv. sloupečkové úlohy. Nabízíme konkrétní způsob diagnostiky, který jsme realizovaly s využitím dat z výzkumného projektu, který se zabývá školní neúspěšností v matematice a českém jazyce na 1. stupni ZŠ. Analyzovaly jsme řešení deseti kalkulativních úloh, které byly součástí didaktického testu z matematiky. Úlohy v článku charakterizujeme a uvádíme jejich diagnostický potenciál a gradační parametry. U každé úlohy uvádíme počet řešitelů a jejich úspěšnost a chyby, které se v žákovských řešeních objevily. U nejčastějších chyb popisujeme jejich pravděpodobné příčiny a navrhujeme k nim reedukační postupy. Na jednom případu ukazujeme, jak lze některé reedukační postupy formulovat pro konkrétního žáka.

Publikováno

2023-01-09

Číslo

Sekce

Původní odborné články