Sonda do (ne)znalostí studentů v užívání aritmetického a geometrického průměru na vysoké škole

Autoři

  • Jan Fiala Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky
  • Marika Hrubešová katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Marek Šulista katedra aplikované matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abstrakt

Článek se zabývá užítím aritmetického a geometrického průměru ve finanční matematice na vysoké škole. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá značná chybovost studentů při volbě aritmetického nebo geometrického průměru jako matematického nástroje při řešení úloh. Text připomíná matematickou definici,
statistický význam a základní vlastnosti geometrického průměru. Jako vzor pro správné použití geometrického průměru obsahuje článek více typových úloh z finanční matematiky, jejichž řešení může významně přispět k většímu porozumění těchto středních hodnot, a tím i k vyšší úspěšnosti studentů v předmětu
Finanční matematika na vysoké škole.

Publikováno

2024-05-24

Jak citovat

Fiala, J., Hrubešová, M., & Šulista, M. (2024). Sonda do (ne)znalostí studentů v užívání aritmetického a geometrického průměru na vysoké škole. Učitel Matematiky, 32(1), 15-32. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/2675

Číslo

Sekce

Původní odborné články