Geometrická představivost – jak ji rozvíjet formou neinterakční hry Trojúhelníkové domino

Autoři

  • Jana Slezáková Univerzita Palackého Olomouc

Abstrakt

Existuje spousta nástrojů, které žákům pomáhají lépe upevňovat osvojené vědomosti a dovednosti. Tradiční výuka mnohdy opomíjí představivost, prožívání. To lze zajistit světem her, které v učení propojují mozek s manipulativními činnostmi. Cílem předloženého příspěvku je poukázat na důležitost výuky geometrie a geometrické představivosti, a to formou neinterakční geometrické hry Trojúhelníkové domino. Uvedená geometrická hra je vhodná pro vzdělávání žáků intaktních, a také žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Trojúhelníkové domino je hra, která umožňuje seberealizaci, kreativitu, samostatnost a svobodnou volbu při dosahování výukových cílů.

Publikováno

2024-05-24

Jak citovat

Slezáková, J. (2024). Geometrická představivost – jak ji rozvíjet formou neinterakční hry Trojúhelníkové domino. Učitel Matematiky, 32(1), 33-40. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/3041

Číslo

Sekce

Původní odborné články