Základní principy bayesovských metod

Autoři

  • František Mošna Univ. Karlova, Pedagogická fak.

Abstrakt

Tento článek se zabývá základními principy bayesovských postupů založených na Bayesově vzorci a větě o úplné pravděpodobnosti. Představuje tyto formule pro náhodné jevy a pro náhodné veličiny a formou jednoduchých úloh přibližuje myšlenky, které umožňují na základě jednotlivého empirického výsledku odhadovat rozdělení pravděpodobnosti v obecné situaci. V prováděných úvahách je užíváno jedno ze základních pravidel pro pravděpodobnost – tzv. princip indiference. V závěru je na základě bayesovských postupů odvozeno pravidlo následnosti.       

Publikováno

2024-05-24

Jak citovat

Mošna, F. (2024). Základní principy bayesovských metod. Učitel Matematiky, 32(1), 41-56. Získáno z https://ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/3109

Číslo

Sekce

Metodické náměty