Editorský tým

Časopis řídí Miloš Havelka (FHS UK) s redakční radou.

Výkonný redaktor: Petr Wohlmuth (FHS UK)

Jazyková redakce: Jana Křížová, Adéla Svobodníková

Správa webu: Jan Potoček (FHS UK)

Redakční rada: 

Veronika Čapská (FHS UK)
Ewa Domańska (Adam Mickiewicz University Poznan / Stanford University)
Miloš Havelka (FHS UK)
Filip Herza (EÚ AV ČR)
Pavel Himl (FHS UK)
Jan Horský (FHS UK / FF UK)
Jaroslav Ira (FF UK)
Pavel Kolář (University of Konstanz)
Michal Kopeček (ÚSD AV ČR)
Tomáš Malý (FF MU)
Françoise Mayer (Université Paul Valéry, Montpellier 3)
Jan Mervart (FLÚ AV ČR)
Denisa Nečasová (FF MU)
Jakub Rákosník (FF UK)
Petr Roubal (ÚSD AV ČR)
Radmila Švaříčková Slabáková (FF UP)
Vítězslav Sommer (MÚA AV ČR)
Lucie Storchová (FLÚ AV ČR / FHS UK)
Veronika Středová (FF UHK)
Juraj Šuch (Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica)
Andrea Talabér (MÚA AV ČR)
Anton Tantner (Institute of History, University of Vienna)
Daniela Tinková (FF UK)
Vladimír Urbánek (FLÚ AV ČR)
Eugen Zeleňák (Katolická univerzita Ružomberok)