Prohlášení o copyrightu

DTK je open access odborný recenzovaný časopis. Je volně přístupný na síti internet a umožňuje jakémukoli uživateli, aby četl, stahoval, kopíroval, distribuoval, tiskl, vyhledával nebo odkazoval na plné texty, zveřejněné v DTK, indexoval je, používal je jako data pro software, nebo je používal pro jakýkoli jiný zákonný důvod, bez jakýchkoli finančních, právních nebo technických překážek jiných než ty, které souvisí se samotným přístupem na internet.

Vydávání DTK probíhá v souladu s českým právem, zvláště Tiskovým zákonem 46/2000 Sb. a také zákony Evropské Unie.

Obsah DTK je dostupný na základě licence Creative Commons, typ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND).