Alena Ivanova, Jan Tuček (edd.), Cesty k národnímu obrození: Běloruský a český model

Praha 2006, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 416 s.

Autoři

  • Karel Šima
  • Kateřina Sýkorová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2477

Abstrakt

Recenze.

Stahování

Publikováno

2007-12-01

Jak citovat

Šima, Karel, a Kateřina Sýkorová. 2007. „Alena Ivanova, Jan Tuček (edd.), Cesty K národnímu obrození: Běloruský a český Model: Praha 2006, Fakulta humanitních Studií Univerzity Karlovy, 416 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):373-81. https://doi.org/10.14712/24645370.2477.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe