Palackého Dějiny a historická paměť národa

Autoři

  • Kamil Činátl

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2514

Abstrakt

Tento článek rozebírá roli, kterou mělo mnohosvazkové dílo Františka Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě v konstituování moderní historické paměti českého národa. Text vychází z pojmu kolektivní paměti, jak ho definoval sociolog Maurice Halbwachs, a zaměřuje se zejména na popis a interpretaci kolektivně sdílených obrazů minulosti. Článek zkoumá vztah mezi historiografií a historickou malbou v pozdním devatenáctém a na počátku dvacátého století, především v dílech Mikoláše Alše, Luďka Marolda a Václava Brožíka. S využitím specifických příkladů, jako bitevních polí nebo symbolické architektury, článek promýšlí schopnost krajiny a míst v ní být nositelem historické paměti.

Biografie autora

Kamil Činátl

Kamil Činátl (*1975), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Stahování

Publikováno

2009-07-01

Jak citovat

Činátl, Kamil. 2009. „Palackého Dějiny a Historická paměť národa". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):7-35. https://doi.org/10.14712/24645370.2514.

Číslo

Sekce

Studie a eseje