Demystifikovat Králíka

Autoři

  • Michal Kosák

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2579

Abstrakt

Přínos Oldřicha Králíka máchovské textologii byl od polemik z let 1954–55 interpretován jednostranně. Autor ve své polemice kriticky sleduje studii Michala Charypara K textologickým sporům o Máchovo dílo, která se mu zdá poněkud „přímočará” a zaujatá. Podle Kosáka je nutno zaujmout nový přístup k tomuto sporu, a to na základě archivních materiálů, skrze jejichž analýzu se pokouší zdokumentovat podrobněji a méně jednostranně povahu Králíkova máchovského bádání (primárně v letech 1950–1954) a jeho podněty k edici máchovských pojednání v České knižnici.

Biografie autora

Michal Kosák

Michal Kosák (*1977), působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Stahování

Publikováno

2011-07-01

Jak citovat

Kosák , Michal. 2011. „Demystifikovat Králíka". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):132-36. https://doi.org/10.14712/24645370.2579.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře