„Svět k skonání táhne“

Reflexe monstrózních porodů v raně novověkých jazykově českých naučných a homiletických pramenech a pramenech lidové provenience

Autoři

  • Hana Matějková

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2597

Abstrakt

Studie si klade za cíl shrnout raně novověké především říšskoněmecké teologické a intelektuální debaty o monstrozitě, jejich inspirační zdroje a vývojové tendence v průběhu 16. až 18. století, a jejich recepci v českém prostředí. Na základě analýzy českojazyčných naučných a homiletických pramenů, stejně jako lidové písňové tvorby letákového charakteru se pokouší ukázat, nakolik bylo téma monstrózních porodů aktuální v českém prostoru, zda se vyznačuje stejnými či podobnými rysy, popřípadě čím se od říšských konceptů odlišuje.

Biografie autora

Hana Matějková

Hana Matějková (* 1984), působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Matějková, Hana. 2011. „„Svět K skonání táhne“: Reflexe monstrózních Porodů V Raně novověkých Jazykově českých naučných a homiletických Pramenech a Pramenech Lidové Provenience". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):203-18. https://doi.org/10.14712/24645370.2597.

Číslo

Sekce

Studie a eseje