Konceptualizace transsexuality v českém medicínském diskurzu a dokumentárním filmu po roce 1989

Autoři

  • Dita Jahodová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2601

Abstrakt

Tento příspěvek mapuje způsoby nahlížení na transsexualitu v kontextu českého medicínského diskurzu od roku 1989 do současnosti, a jak jimi byla reprezentována a sebeprezentována v českém dokumentárním filmu tohoto období. Účelem tohoto textu je poukázat na stále převládající moc a omezení medicínského pojetí transsexuality z genderové perspektivy a zavést určitý queer přístup k transsexualitě a translidem. Z analýzy můžeme vidět, že reprezentace transsexuality v českých dokumentárních filmech reprodukuje do značné míry medicínské chápání transsexuality založené na biodeterministickém spojení pohlaví a dichotomie muž/žena, heterosexuál/homosexuál, a naturalizují jinakost translidí. Přijímání medicínské konceptualizace transsexuality translidmi ovšem nutně neimplikuje podrobení se dominantnímu medicínskému diskurzu nebo víru v něj, může jít spíš o strategii transsexuálů jak legitimizovat svou identitu v heteronormativním prostředí.

Biografie autora

Dita Jahodová

Dita Jahodová (* 1982), působí na Fakultě socialních studií MU.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Jahodová, Dita. 2011. „Konceptualizace Transsexuality V českém medicínském Diskurzu a dokumentárním Filmu Po Roce 1989". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):289-308. https://doi.org/10.14712/24645370.2601.

Číslo

Sekce

Studie a eseje