Alchymie jako nástroj kritické analýzy

Na okraj článku M. Bartlové, Královské umění a stav české uměleckohistorické medievistiky AD 2010, Dějiny – Teorie – Kritika 2/2010

Autoři

  • Klára Benešovská

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2603

Abstrakt

Autorka předkládá polemickou reakci na kritiku katalogu výstavy Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, kterou publikovala Milena Bartlová v DTK 8/2010, s. 261–270. Benešovská hájí koncept výstavy i přístupy uplatněné v katalogu, a to včetně metodologických zásad.

Biografie autora

Klára Benešovská

Klára Benešovská (* 1950) působí v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Stahování

Publikováno

2011-12-01

Jak citovat

Benešovská, Klára. 2011. „Alchymie Jako nástroj Kritické analýzy: Na Okraj článku M. Bartlové, Královské umění a Stav české uměleckohistorické Medievistiky AD 2010, Dějiny – Teorie – Kritika 2/2010". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):329-34. https://doi.org/10.14712/24645370.2603.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře