¿Qué se debe a España?

Spor o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách

Autoři

  • Jana Černá

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2628

Abstrakt

Studie se zabývá sporem o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách, jenž je reflektován ve třech rovinách. V první řadě je o něm pojednáno jako o problému politickém a společenském, dále je prezentován jako problém metodologický a na závěr je interpretován jako produkt tzv. černé legendy (leyenda negra). Text analyzuje příčiny, které vedly k hodnocení Španělska jakožto země zaostalé, nemoderní a neschopné figurovat mezi evropskými civilizovanými národy. Rozkrývá účelovost jednotlivých tvrzení o významu Španělska v evropských dějinách a ukazuje, že k negativnímu hodnocení španělského národa nemalou měrou přispěli rovněž Španělé, kteří se pokoušeli vyrovnat se s historií španělského národa a zpravidla usilovali o modernizaci své země. Studie poukazuje na existenci mnohých předsudků a zjednodušených tvrzení, jež jsou v souvislosti se španělským národem zakořeněny nejen v obecném povědomí, nýbrž i v četných odborných pracích.

Biografie autora

Jana Černá

Jana Černá (*1981) působí na FF ZČU v Plzni

Stahování

Publikováno

2012-12-01

Jak citovat

Černá, Jana. 2012. „¿Qué Se Debe a España? : Spor O význam Španělska V evropských intelektuálních dějinách". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):230–245. https://doi.org/10.14712/24645370.2628.

Číslo

Sekce

Studie a eseje