Proč tak snadno? Silné a slabé stránky revize vykládání diktatury KSČ a jejího nástupu v únoru 1948

Autoři

  • Petr Sedlák

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2650

Abstrakt

Tato studie je ohlédnutím za dějepisným vykládáním diktatury KSČ v Československu ze strany současných historiků, kteří kritizují stávající „totalitárně-historický“ výklad jako dominantní a nesprávný, neboť má dle nich přeceňovat z politicko-legitimačních a společensky-exkulpačních důvodů rozměr a roli represe v této diktatuře. O tomto kritickém trendu je pojednáno jako o revizi. V textu jsou zhodnoceny silné a slabé stránky revize na příkladu období bezprostředně po skončení druhé světové války, kdy se v zemi komunistická diktatura rodila. Text je koncipován jako příspěvek k zodpovězení otázky, „proč tak snadno“ většina české veřejnosti podpořila nástup této diktatury či mu přihlížela a neodporovala jejímu ustavení v únoru 1948. Konkrétně jsou jako dějepisné možnosti a ohrožení posuzovány přístupy vybraných historiků-revizionistů v rovině teoretických východisek a následně metodologických aplikací.

Biografie autora

Petr Sedlák

Petr Sedlák (*1980), učitel na ZŠ Praha Satalice.

Stahování

Publikováno

2023-02-11

Jak citovat

Sedlák , Petr. 2023. „Proč Tak Snadno? Silné a Slabé stránky Revize vykládání Diktatury KSČ a jejího nástupu V únoru 1948". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (únor):30-55. https://doi.org/10.14712/24645370.2650.

Číslo

Sekce

Studie a eseje