Iluzivnost vyprávění

Autoři

  • Jakub Češka

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2655

Abstrakt

Prostřednictvím příspěvku Jana Horského a Jakuba Češky redakce časopisu Dějiny – teorie – kritika otvírá diskusi na téma narativismu a narativistické kritiky dějepisectví. Rádi bychom touto cestou vyvolali debatu, která by vedla k hlubšímu promýšlení podob historického vyprávění, s důrazem na interdisciplinární přístup na pomezí mezi historií a literární vědou.

Biografie autora

Jakub Češka

Jakub Češka (*1971), působí na Fakultě humanitních studií UK.

Stahování

Publikováno

2013-07-01

Jak citovat

Češka, Jakub. 2013. „Iluzivnost vyprávění". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):137-51. https://doi.org/10.14712/24645370.2655.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře