Kompenzace obrazů dějin vyprodukovaných „rivalizující“ historiografií

Případ českého a sudetoněmeckého dějepisectví v letech 1938-1945

Autoři

  • Tomáš Pánek

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2727

Abstrakt

Na základě komparativní analýzy obrazů významných epoch („symbolických center“) českých/sudetoněmeckých dějin vytvořených mezi roky 1938 a 1945 českou a sudetoněmeckou historiografií se příspěvek pokusí postihnout základní strategie, jimiž byl těmito historiografiemi vyvracen či alespoň kompenzován obraz resp. interpretace stejného historického fenoménu v podání právě „rivalizující“ historiografie. Po zobecnění příspěvek nabídne také ideálně-typickou klasifikaci těchto strategií, které byly de facto v podání českých a sudetoněmeckých historiků na té nejobecnější úrovni totožné, avšak lišily se v konkrétní nacionálně podmíněné náplni. Vlastní analýze a zobecnění bude předcházet teoretický úvod, jenž snese argumenty pro (dosud nesmírně zanedbávanou) aplikaci komparativního a vztahově-dějinného přístupu k dějinám českého dějepisectví.

Biografie autora

Tomáš Pánek

Tomáš Pánek (*1986), doktorand Historického ústavu Masarykovy Univerzity , Panek.T@seznam.cz.

Stahování

Publikováno

2015-12-01

Jak citovat

Pánek, Tomáš. 2015. „Kompenzace Obrazů dějin vyprodukovaných „rivalizující“ historiografií: Případ českého a sudetoněmeckého dějepisectví V Letech 1938-1945". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):253-87. https://doi.org/10.14712/24645370.2727.

Číslo

Sekce

Studie a eseje