Subjekt a subjektivita v historickém myšlení

Několik úvah z okruhu novější historické a archivní metodologie

Autoři

  • Mikuláš Čtvrtník

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2735

Abstrakt

Autor analyzuje místo subjektu a subjektivity v historickém myšlení. Cílem příspěvku je popsat podrobně různé způsoby, jimiž byla zkoumána role poznávajícího subjektu a charakter subjektivity v rámci historicko-metodologických debat během 20. století. Autor také nabízí pohled na aktuální diskuse o subjektivitě v historické vědě a souvisejících oblastech archivní teorie, metodologie a praxe.

Biografie autora

Mikuláš Čtvrtník

Mikuláš Čtvrtník (*1982), archivář Státního oblastního archivu v Praze.

Stahování

Publikováno

2015-12-01

Jak citovat

Čtvrtník, Mikuláš. 2015. „Subjekt a Subjektivita V historickém myšlení: Několik úvah Z Okruhu novější Historické a Archivní Metodologie". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):333-60. https://doi.org/10.14712/24645370.2735.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře