MICHAL FRANKL, MILOSLAV SZABÓ, Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa, Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 344 s., ISBN:978-80-7422-422-5

Autoři

  • Marie Crhová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2850

Abstrakt

Recenze

Biografie autora

Marie Crhová

Marie Crhová

Stahování

Publikováno

2018-12-01

Jak citovat

Crhová, Marie. 2018. „MICHAL FRANKL, MILOSLAV SZABÓ, Budování státu Bez Antisemitismu? Násilí, Diskurz Loajality a Vznik Československa, Praha 2015, Nakladatelství Lidové Noviny, 344 s., ISBN:978-80-7422-422-5". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):364–368. https://doi.org/10.14712/24645370.2850.

Číslo

Sekce

Recenze a reflexe