Narativistická debata jinak: může historická kritika oživit naraci?

Autoři

  • Josef Řídký

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2852

Abstrakt

Studie zkoumá narativistickou debatu o povaze historie a představuje některé z nejvýznamnějších příspěvků prostřednictvím konceptů „narace“ a „historická kritika (inquiry)“. Jelikož hlavním problémem, v němž se teoretici narativismu a obránci historikova řemesla rozchází, je otázka, zda je jazyk zdrojem či pouhým nástrojem historie, zkoumá předkládaný text roli a důležitost, jakou obě strany připisují vrstvám kritického výzkumu a narace. Studie se soustředí zejména na práce Haydena Whitea a Paula Ricoeura, pozornost věnuje také klíčovým teoretickým pracím Franklina Ankersmita, Hanse Kellnera, Phillippa Carrarda a Ivana Jablonky. Ačkoli White je často považován za hlavního proponenta narativismu, ukazuje se, že jeho přístup byl více nuancovaný než se myslelo, a že se vyvíjel. Na druhou stranu Paul Ricoer má tendenci chápat historickou kritiku jako určitý poetický akt a naraci jako zásadní součást historického (po)rozumění.

Biografie autora

Josef Řídký

Josef Řídký (*1986), studuje historii a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Stahování

Publikováno

2019-07-01

Jak citovat

Řídký, Josef. 2019. „Narativistická Debata Jinak: Může Historická Kritika oživit Naraci?". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):7-33. https://doi.org/10.14712/24645370.2852.

Číslo

Sekce

Studie a eseje